Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi


Değerli Araştırmacılar,  

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin çıkarmış olduğu "Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi"nin 5. sayısı Aralık ayı içerisinde yayımlanacak olup, makale kabulü devam etmektedir.

https://iletisimdergisi.kastamonu.edu.tr adresi üzerinden 15.11.2020 tarihine kadar akademik çalışmalar gönderilebilmektedir. 
Designneuro