Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi


Değerli Araştırmacılar,

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, yılda iki kez (Aralık ve Haziran aylarında) elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi makale kabul sürecinde TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir. Açık erişim politikasını benimseyen derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır.   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi; ULAKBİM TR Dizin, Scientific Indexing Services, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, ASOS Index, Sparc Indexing, J-Gate, International Institute of Organized Research (I2OR), Journal Factor ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır. İlgili derginin "DergiPark" erişim linki aşağıda bilginize sunulmuştur.


Derginin DergiPark’taki Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen  
Designneuro