Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim Örnek Çalışmalar Kitabı


Değerli Araştırmacılar, 

Yükseköğretim Kurulu bünyesinde "açık bilim ve açık erişim" konularında YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu tarafından çevirisi yapılan;

"Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim: Örnek Çalışmalar Kitabı" https://acikerisim.yok.gov.tr/, https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yayinlarimiz ve https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YJRZD adresleri üzerinden erişime açılmıştır.

Designneuro