World Library Veri Tabanı Deneme Erişimi


Kurumumuz için 15 Şubat - 15 Mart arasında 30 günlük süreyle  World Library veri tabanı (eski adı World eBook Library) deneme erişimine açılmıştır. Multidisipliner konularda 4.000.000 ‘dan fazla doküman bulunmaktadır. 1000 yılı kapsayan bir koleksiyon, 200+ dilde kitap ve doküman içerir. Uzaktan Erişim Sistemi (VETİS sistemi) üzerinden ulaşabilirsiniz.


Designneuro